Obchodní podmínky

Internetový obchod ŠPERKY-NM.cz je provozován firmou:

Lucie Štiková, K Lesu 310, 370 01 České Budějovice - Nové Homole  tel. 737 11 00 33, mail sperky@sperky-nm.cz

IČO: 88 14 67 31; jsme plátci DPH

Bankovní spojení: 6611340001/5500 ; IBAN: CZ10 5500 0000 0066 1134 0001 BIC/SWIFT: RZBCCZPP

Obchodní podmínky jsou v souladu s Občanským zákoníkem § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. a Zákonem o ochraně spotřebitele 634/1992 Sb.

  1. Uzavření smlouvy

Kupní smlouva je uzavřena momentem zaslání závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Tímto oběma stranám vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění Podmínek můžeme jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.

Koupě Zboží je možná jen přes webové rozhraní E-shopu.

Kupující

Kupující se při vyplňování formuláře zavazuje vyplnit veškeré údaje správně a pravdivě.

Ochrana osobních údajů:

Kupující poskytuje své registrační údaje dobrovolně a dává souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem objednávkového systému zboží a pro různé vyhodnocovací analýzy systému. Tato data jsou chráněna před zneužitím a slouží výhradně pro potřebu prodávajícího a nebudou poskytnuta třetím stranám. Náš eshop se řídí zákonem O bezpečnosti a ochraně informací (viz zákon č. 101/2000 Sb) a novým nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ozn. GDPR platné od 25.5.2018, odkaz na celé znění Ochrany osobních údajů a používání cookies.

Kupující má právo kdykoli požádat písemně prodávajícího o změnu či vymazání svých osobních údajů z databáze prodávajícího. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Dále se kupující zavazuje dodané zboží převzít a zaplatit dle sjednaných platebních podmínek.

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pouze s Vaším souhlasem ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Autenticitu takových recenzí zajišťujeme a kontrolujeme tím, že propojujeme hodnocení s konkrétními objednávkami, tudíž v interním systému u každého hodnocení vidíme i propojené ID objednávky, a tak jsme schopni ověřit a prokázat, že recenze pochází od reálného spotřebitele.

U recenzí/Hodnocení obchodu je požadována emailová adresa, kterou kontrolujeme s provedenou objednávkou reálného kupujícího.

Prodávající

Po uzavření kupní smlouvy se prodávající zavazuje doručit kupujícímu objednané zboží ve sjednané lhůtě. Ve vyjímečných případech může dojít k prodloužení dodací lhůty, zejména u výroby na zakázku, toto podléhá vzájemné dohodě. Dodací lhůta je v tomto případě uvedena též na kartě prodávaného zboží. Při výrobě na zakázku nebo při vložení zboží do výroby je požadována záloha na objednané zboží Kč 1 000.-

Prodávající je povinen dodat objednaný výrobek přesně podle popisu na internetovém obchodě.

Veškeré šperky jsou řádně označeny puncem Českého puncovního úřadu – zlaté šperky puncem 585/1000 nebo 750/1000, stříbrné šperky puncem 900/1000 nebo 925/1000. Certifikát o pravosti a kvalitě kamenů je dodán ke každému šperku s briliantem či jiným přírodním kamenem.

K zakázce je přiložen daňový doklad na celou částku včetně DPH, který slouží též jako záruční list.

Prodávající si dovoluje upozornit na možné drobné nuance v barvách, lesku a velikosti fotografovaného zboží způsobené nastavením uživatelského zobrazení. Fotografie znázorňují reálné zboží. Prodávající garantuje uvedený počet kusů od každého produktu. V případě většího množství stejného zboží je nutná konzultace s prodávajícím.

K tomu, abychom mohli smlouvu uzavřít, je třeba ze strany kupujícího na eshopu vytvořit objednávku. V tomto návrhu musí být uvedeny následující údaje:

a) Informace o nakupovaném zboží (na eshopu označujete zboží, o jehož nákup máte zájem, tlačítkem „Do košíku“)

b) Informace o ceně, ceně za dopravu, způsobu platby, celkové ceny a požadovaném způsobu doručení zakoupeného šperku. Tyto informace budou zadány v rámci tvorby objednávky v rámci uživatelského prostředí e-shopu, přičemž tyto informace budou uvedeny automaticky na základě Vámi zvolného zboží, způsobu jeho doručení a platby

c) Identifikační a kontaktní údaje zákazníka jsou poskytnuté k tomu, abychom mohli objednané zboží doručit, zejména tedy jméno, příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu.

V průběhu tvorby objednávky může zákazník až do doby jejího dokončení údaje měnit a kontrolovat. Po provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ se objednávka dokončí. Před stiskem tlačítka je nutno potvrdit seznámení a souhlas s těmito Podmínkami, v opačném případě nebude možné objednávku dokončit. K potvrzení a souhlasu slouží zatrhávací políčko. Po stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ budou všechny vyplněné informace odeslány přímo do administrace eshopu.

Odeslanou objednávku v co nejkratší době poté, kdy bude doručena, potvrdíme zprávou odeslanou na uvedenou e-mailovou adresu zadanou v objednávce. Součástí potvrzení bude shrnutí objednávky a tyto Podmínky formou přílohy e-mailové zprávy. Podmínky ve znění účinném ke dni objednávky, tj. ve znění přiloženém jako příloha potvrzující e-mailové zprávy, tvoří nedílnou součást Smlouvy. Potvrzením objednávky dochází k uzavření Smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím.

V případě, že v rámci našeho eshopu nebo v objednávce bude uvedena zjevně chybná cena, nejsme povinni Vám zboží za tuto cenu dodat ani v případě, kdy jste obdrželi potvrzení objednávky, a tedy došlo k uzavření Smlouvy. V takové situaci Vás budeme bezodkladně kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření nové smlouvy v pozměněné podobě oproti objednávce. Nová smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy naši nabídku potvrdíte. Za zjevnou chybu v ceně se považuje například situace, kdy cena neodpovídá obvyklé ceně u jiných prodejců nebo chybí či přebývá cifra.

V případě, kdy dojde k uzavření smlouvy, vzniká kupujícímu závazek k zaplacení celkové ceny. V případě, že má kupující zřízen uživatelský účet, může učinit objednávku jeho prostřednictvím. I v takovém případě má kupující povinnost zkontrolovat správnost, pravdivost a úplnost předvyplněných údajů. Způsob tvorby objednávky je však totožný, jako v případě kupujícího bez uživatelského účtu, výhodou však je, že není třeba opakovaně vyplňovat Vaše identifikační údaje.

V některých případech umožňujeme na nákup zboží využít slevu. Pro poskytnutí slevy je třeba, aby kupující v rámci návrhu objednávky vyplnil údaje o této slevě do předem určeného pole. Pokud tak učiní, bude zboží poskytnuto se slevou.

Uživatelský účet

Na základě registrace v rámci e-shopu můžete přistupovat do svého Uživatelského účtu. Při registraci Uživatelského účtu je povinností zákazníka uvést správně a pravdivě všechny zadávané údaje a v případě změny je aktualizovat. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Ohledně těchto přístupových je Vaší povinností zachovávat mlčenlivost a nikomu tyto údaje neposkytovat. V případě, že dojde k jejich zneužití, neneseme žádnou odpovědnost. Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.

Věrnostní program pro stálé klienty: zákazníci, kteří využijí opakovaně nákup zboží v našem internetovém obchodě www.sperky-nm.cz , mají nárok na využití věrnostního bonusového programu.

Cenové a platební podmínky, výhrada vlastnického práva

Cena je vždy uvedena v rámci e-shopu, v návrhu objednávky a samozřejmě ve smlouvě.

V případě rozporu mezi cenou uvedenou u zboží v rámci e-shopu a cenou uvedenou v návrhu objednávky se uplatní cena uvedená v návrhu objednávky, která bude vždy totožná s cenou ve smlouvě. V rámci návrhu objednávky je též uvedena cena za dopravu, případně podmínky, kdy je doprava zdarma.

Celková cena je uvedena včetně DPH včetně veškerých poplatků stanovených zákonem.

Platbu celkové ceny požadujeme po uzavření smlouvy a před předáním zboží. Úhradu celkové ceny lze provést následujícími způsoby:

a) bankovním převodem. Informace pro provedení platby Vám zašleme v rámci potvrzení objednávky. V případě platby bankovním převodem je celková cena splatná do 3 pracovních dnů

b) kartou online. V takovém případě probíhá platba přes platební bránu ShoptetPay, přičemž platba se řídí podmínkami této platební brány, které jsou dostupné na této adrese. V případě platby kartou online je celková cena splatná ihned

c) dobírkou. V takovém případě dojde k platbě při doručení zboží oproti předání Zboží. V případě platby dobírkou je celková cena splatná při převzetí zboží

d) hotově při osobním odběru. Hotově lze hradit zboží v případě převzetí v naší provozovně Klenotnictví N. Mocková po společné domluvě na konkrétní čas. V případě platby hotově při osobním odběru je celková cena splatná při převzetí zboží.

Faktura bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení celkové ceny a bude zaslána na e-mailovou adresu zákazníka. Faktura bude též fyzicky přiložena ke zboží a dostupná v uživatelském úču.

Vlastnické právo ke zboží na zákazníka přechází až poté, co zaplatíte celkovou cenu a zboží převezmete. V případě platby bankovním převodem je celková cena zaplacena připsáním na náš účet, v ostatních případech je zaplacena v okamžik provedení platby.

Způsob dopravy:

a) PPL / na adresu, výdejní místa

b) Zásilkovna / na adresu,  výdejní místa - výběr výdejního místa Zásilkovny se provádí během objednávkového procesu

 Zboží je možné doručit pouze v rámci České republiky a Slovenské republiky.

Doba doručení zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a platby. Předpokládaná doba doručení zboží je 1-3 pracovní dny. Doba uvedená v těchto Podmínkách je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání (pokud se zboží musí vložit do výroby, je zákazník vždy informován o dodací lhůtě, která je různá podle výrobce). V případě osobního odběru na provozovně Vás vždy o možnosti vyzvednutí zboží budeme informovat prostřednictvím e-mailu. Po převzetí zboží od dopravce je povinností zákazníka zkontrolovat neporušenost obalu zboží a v případě jakýchkoli závad tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci a eshopu. V případě, že došlo k závadě na obalu, která svědčí o neoprávněné manipulaci a vstupu do zásilky, není povinností zákazníka zboží od dopravce převzít.

V případě, kdy zákazník poruší svoji povinnost převzít zboží, s výjimkou případů dle čl. 6.4 Podmínek, nemá to za následek porušení povinnosti eshopu zboží doručit. Zároveň to, že zboží kupující nepřevezme, neznamená toto  odstoupení od smlouvy. Eshopu ale v takovém případě vzniká právo od smlouvy odstoupit z důvodu podstatného porušení smlouvy ze strany kupujícího. Pokud se rozhodneme odstoupit od smlouvy, je odstoupení účinné v den, kdy Vám toto odstoupení doručíme. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na nárok na uhrazení ceny za dopravu, případně na nárok na náhradu škody, pokud vznikla. Pokud je z důvodů vzniklých na straně kupujícího zboží doručováno opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo ve smlouvě dohodnuto, je jeho povinností nahradit eshopu náklady s tímto opakovaným doručením spojené. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů zašleme na  e-mailovou adresu kupujícího uvedenou ve smlouvě a jsou splatné 14 dnů od doručení e-mailu. Tímto si také nárokujeme platbu předem při opakovaném odeslání zboží.

Nebezpeční škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku převzetí. Přechod nebezpečí škody na zboží znamená, že od tohoto okamžiku nesete veškeré důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoli znehodnocením zboží.

Záruka

Záruční doba činí 24 měsíců, pokud není uvedena u jednotlivého zboží doba delší. Záruční doba začíná od převzetí doručeného zboží kupujícím. V případě reklamovaného zboží v záruční době se záruční lhůta o toho období prodlužuje.

Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění

Tato práva se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů)

V případě, že nastane u Zboží vada, tedy zejména pokud nebude splněna některá z podmínek dle čl. 7.1, může kupující takovou vadu oznámit a uplatnit práva z vadného plnění (tedy zboží reklamovat) zasláním e-mailu či dopisu na adresu eshopu uvedené v Obchodních podmínkách.

Pro reklamaci můžete využít také vzorový formulář poskytovaný na stránkách eshopu. V uplatnění práva z vadného plnění je třeba zvolit požadavek, jak vadu vyřešit, přičemž tuto volbu nemůžete následně bez souhlasu eshopu změnit. Reklamaci vyřídíme v souladu s uplatněným právem z vadného plnění. 

Má-li zboží vadu, má kupující práva:

a) na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady

b) na odstranění vady opravou zboží

- zvolený způsob je pro nás doporučením; volbu provedeme na základě domluvy s výrobcem

Dále máte kupující právo na přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupení od smlouvy, pokud:

a) eshop odmítne vadu odstranit nebo ji neodstraní v souladu s právními předpisy;

b) se vada projeví opakovaně

c) je vada podstatným porušením smlouvy

d) je z prohlášení nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží

Právo na odstoupení od smlouvy nenáleží v případě, je-li vada zboží nevýznamná. V případě, že si vadu na boží způsobí kupující sami, práva z vadného plnění Vám nenáleží. Vadou zboží není opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním. Při uplatnění reklamace kupující obdrží písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno datum uplatnění reklamace, obsah a způsob vyřízení reklamace.

Dle zákona činí doba pro vyřízení reklamace 30 dní.  Kupující bude informován o převzetí reklamovaného zboží a zahájení reklamačního procesu e-mailem. Reklamované zboží zašlete včetně kopie záručního listu na uvedenou adresu:

Šperky-NM Lucie Štiková, K Lesu 310, 37001 České Budějovice - Nové Homole

Kontaktní osoba pověřená reklamačním řízením: Lucie Štiková, sperky@sperky-nm.cz   tel. 737 11 00 33

O vyřízení reklamace bude kupující informován e-mailem a obdrží potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. Pokud je reklamace oprávněná, náleží kupujícímu náhrada vynaložených nákladů a to v ceně nejlevnějšího poštovného uvedeného na eshopu. 

  1. Odstoupení od kupní smlouvy

2.1. V případě, že spotřebitel, tedy osoba kupující zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti, má v souladu s ustanovením §1829 Občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí. 

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu např. šperk s rytinou na zakázku.

Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím uvedený na stránkách eshopu. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na adresu prodávajícího:

Šperky-NM Lucie Štiková, K Lesu 310, 370 01 Č.Budějovice - Nové Homole

2.2.  V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu odesláno do 14 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.

V případě odstoupení od Smlouvy bude kupujícímu cena za zboží vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený odstoupení od Smlouvy. Částka však nebude vrácena dříve, než zboží prodávající obdrží. Zboží prosím vracejte čisté, pokud možno včetně originálního obalu.

V případě odstoupení od smlouvy zákazník odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání jinak, než je nutné k seznámení s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. V tomto případě je eshop oprávněn pohledávku z titulu nákladů započíst na pohledávku na vrácení kupní ceny. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy kdykoliv před tím, než zboží dodá v případě, pokud existují objektivní důvody, proč není možné zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze zboží) např. při udání záměrně nesprávných informací. V případě, že nakupujete zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, jsme oprávněni od smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu.

  1. Zakázková výroba

Jedná se o zboží vyrobené nebo upravené dle přání zákazníka. U těchto objednávek je kupujícímu poskytnuta lhůta 5 kalendářních dnů na zaplacení zálohy. Ihned po připsání platby na účet prodávajícího je zakázka připravená k výrobě. Jestliže úhrada nebude provedena, automaticky se objednávka vyřazuje z evidence a zakázka je zrušena. Odstoupení od smlouvy je nezpoplatněno.

Výroba snubních prstenů je závazná a není možné zakázku vrátit. U ocelových a stříbrných prstenů je dle dohody možné vyměnit velikost (pouze v případě, že není rytina), u zlatých prstenů vycházíme zákazníkovi maximálně vstříc úpravou velikostí, pokud vzor toto dovolí.

Výroba šperků s brilianty nebo přírodními kameny je též zakázková výroba a není možné odstoupit od smlouvy, pouze po dohodě upravit na přání zákazníka, pokud toto bude možné.

4. Mimosoudní řešení spotřebitelského spor

Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu:

sperky@sperky-nm.cz

Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.

U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs .

Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.

Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika

Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

 

     5. Závěrečná ustanovení

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

Ostatní práva a povinnosti obou smluvních stran, které nejsou výslovně upravené v těchto podmínkách, vychází z právní úpravy Občanského zákoníku.

Do objednávky je možné zadat i více kusů s tím, že Vám telefonicky dostupnost zboží potvrdíme.

V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), neneseme odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, má kupující i prodávající právo od Smlouvy odstoupit.

Obchodní podmínky nabývají účinnosti od 7.11.2011.