Obchodní podmínky

Internetový obchod ŠPERKY-NM.cz je provozován firmou:

Lucie Štiková, K Lesu 310, 370 01 České Budějovice - Nové Homole  tel. 737 11 00 33, mail sperky@sperky-nm.cz

IČO: 88 14 67 31; jsme plátci DPH

Bankovní spojení: 6611340001/5500 ; IBAN: CZ10 5500 0000 0066 1134 0001 BIC/SWIFT: RZBCCZPP

Obchodní podmínky jsou v souladu s Občanským zákoníkem § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. a Zákonem o ochraně spotřebitele 634/1992 Sb.

 1. Kupní smlouva

Kupní smlouva je uzavřena momentem zaslání závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Tímto oběma stranám vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Kupující

Kupující se při vyplňování formuláře zavazuje vyplnit veškeré údaje správně a pravdivě.

Ochrana osobních údajů:

Kupující poskytuje své registrační údaje dobrovolně a dává souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem objednávkového systému zboží a pro různé vyhodnocovací analýzy systému. Tato data jsou chráněna před zneužitím a slouží výhradně pro potřebu prodávajícího a nebudou poskytnuta třetím stranám. Náš eshop se řídí zákonem o bezpečnosti a ochraně informací (viz zákon č. 101/2000 Sb) a novým nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ozn. GDPR platné od 25.5.2018, odkaz na celé znění Ochrany osobních údajů a používání cookies.

Kupující má právo kdykoli požádat písemně prodávajícího o změnu či vymazání svých osobních údajů z databáze prodávajícího. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Dále se kupující zavazuje dodané zboží převzít a zaplatit dle sjednaných platebních podmínek.

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pouze s Vaším souhlasem ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Prodávající

Po uzavření kupní smlouvy se prodávající zavazuje doručit kupujícímu objednané zboží ve sjednané lhůtě. Ve vyjímečných případech může dojít k prodloužení dodací lhůty, zejména u výroby na zakázku, toto podléhá vzájemné dohodě.

Prodávající je povinen dodat objednaný výrobek přesně podle popisu na internetovém obchodě.

Všechny šperky jsou řádně označeny puncem Českého puncovního úřadu – zlaté šperky puncem 585/1000 nebo 750/1000, stříbrné šperky puncem 900/1000 nebo 925/1000. Certifikát o pravosti a kvalitě kamenů je dodán ke každému šperku s briliantem či jiným přírodním kamenem.

K zakázce je přiložen daňový doklad na celou částku včetně DPH.

Prodávající si dovoluje upozornit na možné drobné nuance v barvách, lesku a velikosti fotografovaného zboží způsobené nastavením uživatelského zobrazení. Fotografie znázorňují reálné zboží. Prodávající garantuje 1ks od každého produktu. V případě většího množství stejného zboží je nutná konzultace s prodávajícím.

 1. Odstoupení od kupní smlouvy

2.1.  Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu např. šperk s rytinou na zakázku.

 2.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím uvedený na stránkách eshopu. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na adresu prodávajícího:

Šperky-NM Lucie Štiková, K Lesu 310, 370 01 Č.Budějovice - Nové Homole

2.3.  V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 2.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do 14 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.

2.4.  V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 2.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 pracovních dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.

2.5.  Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

2.6.  V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

2.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 1. Zakázková výroba

Jedná se o zboží vyrobené nebo upravené dle přání zákazníka. U těchto objednávek je kupujícímu poskytnuta lhůta 10 kalendářních dnů na zaplacení zálohy. Ihned po připsání platby na účet prodávajícího je zakázka připravená k výrobě. Jestliže úhrada nebude provedena, automaticky se objednávka vyřazuje z evidence a zakázka je zrušena. Odstoupení od smlouvy je nezpoplatněno.

Výroba snubních prstenů je závazná a není možné zakázku vrátit. U ocelových a stříbrných prstenů je dle dohody možné vyměnit velikost (pouze v případě, že není rytina), u zlatých prstenů vycházíme zákazníkovi maximálně vstříc úpravou velikostí, pokud vzor toto dovolí.

    4. Doprava a platební možnosti

 • Způsob dopravy: Česká pošta - cenné psaní, Zásilkovna - výdejní místo
 • Způsob platby: 
 • Dobírkou - částku uhradíte při převzetí zboží. Platba dobírkou je nejběžněji používanou platební metodou.
 • Bankovním převodem - platbu uskutečníte předem bankovním převodem na náš účet, zboží Vám odešleme ihned po připsání platby Bankovní spojení: 6611340001/5500 ; IBAN: CZ10 5500 0000 0066 1134 0001 BIC/SWIFT: RZBCCZPP
 • On-line kartou - platební brána přes ShoptetPay

     5. Závěrečná ustanovení

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Ostatní práva a povinnosti obou smluvních stran, které nejsou výslovně upravené v těchto podmínkách, vychází z právní úpravy Občanského zákoníka.

Do objednávky je možné zadat i více kusů s tím, že Vám telefonicky dostupnost zboží potvrdíme.

Obchodní podmínky nabývají účinnosti od 7.11.2011.

Reklamační řád

Záruka

Záruční doba činí 24 měsíců, pokud není uvedena u jednotlivého zboží doba delší. Záruční doba začíná od převzetí doručeného zboží kupujícím. V případě reklamovaného zboží v záruční době se záruční lhůta o toho období prodlužuje.

Rozpor s kupní smlouvou

Pokud dodané zboží po převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na odstranění případných vad ze strany prodávajícího a to bezplatně a bez zbytečného odkladu a to podle požadavku kupujícího – buď výměnou zboží nebo jeho opravou. V případě, že tento postup nelze uplatnit, kupující má právo požádat o přiměřenou slevu z ceny předmětu nebo od smlouvy odstoupit.

Kontrola zásilky

Při převzetí zásilky od dopravce doporučujeme spotřebiteli překontrolovat její stav. V případě poškození obalu zásilky dopravcem, je povinností kupujícího sepsat Zápis o škodě ihned v přítomnosti přepravce (zpravidla řidiče) nebo zásilku nepřevzít.

Uplatnění a vyřízení reklamace

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. V případě, že kupující shledá na zakoupeném výrobku v průběhu záruční doby vadu, má právo na reklamaci. Reklamaci doporučujeme provést písemnou formou doručenou mailem na sperky@sperky-nm.cz nebo na adresu prodávajícího a současně požádáme o vyplnění reklamačního formuláře spotřebitelem. Další možností je uplatnění reklamace telefonickým kontaktem.

Dle zákona činí doba pro vyřízení reklamace 30 dní. 

Kupující bude informován o převzetí reklamovaného zboží a zahájení reklamačního procesu e-mailem.

Reklamované zboží zašlete včetně kopie záručního listu na uvedenou adresu:

Šperky-NM Lucie Štiková, K Lesu 310, 37001 České Budějovice - Nové Homole

Kontaktní osoba pověřená reklamačním řízením: Lucie Štiková, sperky@sperky-nm.cz   tel. 737 11 00 33

Kupující sdělí prodávajícímu popis závady/vady výrobku a může zvolit preferovaný způsob vyřízení reklamace: opravu, výměnu, uplatnění přiměřené slevy nebo odstoupení od smlouvy. Její konkrétní vyřešení se však stanovuje dle zákona.

Při uznání reklamace podle § 1923 občanského zákoníku, náleží kupujícímu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva (v ceně nejlevnějšího poštovného uvedeného na eshopu). Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

Reklamaci nelze uznat v případě, že šperk byl zákazníkem mechanicky poškozen špatným zacházením např. deformací, poškrábáním..

Zboží zaslané zpět formou dobírky nebude akceptováno a nebude přijmuto.

Věrnostní program pro stálé klienty

Zákazníci, kteří využijí opakovaně nákup zboží v našem internetovém obchodě www.SPERKY-NM.cz , mají nárok na využití věrnostního bonusového programu.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

 1. Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu sperky@sperky-nm.cz
 2. Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
 3. Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.
 4. U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs .
 5. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
 6. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.
 7. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.
 8. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.
 9. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.