Obchodní podmínky

Internetový obchod ŠPERKY-NM.cz je provozován firmou:

Lucie Štiková, K Lesu 310, Nové Homole 370 01 tel. 737 11 00 33, mail sperky@sperky-nm.cz

IČO: 88 14 67 31; DIČ: CZ-7452271354

Bankovní spojení: 6611340001/5500 ; IBAN: CZ10 5500 0000 0066 1134 0001 BIC/SWIFT: RZBCCZPP

Číslo účtu pro platbu EURO: 2100462201; IBAN: CZ4020100000002100462201; BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX


Obchodní podmínky jsou v souladu s Občanským zákoníkem 89/2012 Sb. a Zákonem o ochraně spotřebitele 634/1992 Sb.

1. Kupní smlouva

Kupní smlouva je uzavřena momentem zaslání závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Tímto oběma stranám vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Kupující

Kupující se při vyplňování formuláře zavazuje vyplnit veškeré údaje správně a pravdivě.

Ochrana osobních údajů:

Kupující poskytuje své registrační údaje dobrovolně a dává souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem objednávkového systému zboží a pro různé vyhodnocovací analýzy systému. Tato data jsou chráněna před zneužitím a slouží výhradně pro potřebu prodávajícího a nebudou poskytnuta třetím stranám. Náš eshop se řídí zákonem o bezpečnosti a ochraně informací (viz zákon č. 101/2000 Sb) a novým nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ozn. GDPR platné od 25.5.2018, odkaz na celé znění Ochrany osobních údajů a používání cookies.

Kupující má právo kdykoli požádat písemně prodávajícího o změnu či vymazání svých osobních údajů z databáze prodávajícího. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Dále se kupující zavazuje dodané zboží převzít a zaplatit dle sjednaných platebních podmínek.

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pouze s Vaším souhlasem ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Prodávající

Po uzavření kupní smlouvy se prodávající zavazuje doručit kupujícímu objednané zboží ve sjednané lhůtě. Ve vyjímečných případech může dojít k prodloužení dodací lhůty, zejména u výroby na zakázku, toto podléhá vzájemné dohodě.

Prodávající je povinen dodat objednaný výrobek přesně podle popisu na internetovém obchodě.

Všechny šperky jsou řádně označeny puncem Českého puncovního úřadu – zlaté šperky puncem 585/1000 nebo 750/1000, stříbrné šperky puncem 900/1000 nebo 925/1000. Certifikát o pravosti a kvalitě kamenů je dodán ke každému šperku s briliantem či jiným pravým kamenem.

K zakázce je přiložen daňový doklad na celou částku včetně DPH.

Prodávající si dovoluje upozornit na možné drobné nuance v barvách, lesku a velikosti fotografovaného zboží způsobené nastavením uživatelského zobrazení. Fotografie znázorňují reálné zboží. Prodávající garantuje 1ks od každého produktu. V případě většího množství stejného zboží je nutná konzultace s prodávajícím.

2. Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy nejpozději do 14 dnů od převzetí zboží. Kupující je povinen doručit na vlastní náklady prodávajícímu nepoškozené a nepoužité zboží v původním nepoškozeném obalu se záručním listem a s písemnou žádostí o odstoupení od kupní smlouvy.  

Toto právo se nevztahuje na zboží na zakázku viz. odstavec 3 .

Vrácení peněz:

Zaplacená částka bude kupujícímu vrácena do 3 pracovních dnů od doručení žádosti (spolu se zbožím) o odstoupení od smlouvy. Prodávající po dohodě s kupujícím zašle peníze na bankovní účet.

Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, jestliže si kupující nevyzvedne zboží v úložné době a kupující je tak povinen uhradit veškeré náklady a vzniklé škody v důsledku rozporu s kupní smlouvou.

3. Zakázková výroba

Jedná se o zboží vyrobené nebo upravené dle přání zákazníka. U těchto objednávek je kupujícímu poskytnuta lhůta 10 kalendářních dnů na zaplacení zálohy. Ihned po připsání platby na účet prodávajícího je zakázka připravená k výrobě. Jestliže úhrada nebude provedena, automaticky se objednávka vyřazuje z evidence a zakázka je zrušena. Odstoupení od smlouvy je nezpoplatněno.

Výroba snubních prstenů je závazná a není možné zakázku vrátit. U ocelových a stříbrných prstenů je dle dohody možné vyměnit velikost (pouze v případě, že není rytina), u zlatých prstenů vycházíme zákazníkovi maximálně vstříc úpravou velikostí, pokud vzor toto dovolí.

4. Závěrečná ustanovení

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Ostatní práva a povinnosti obou smluvních stran, které nejsou výslovně upravené v těchto podmínkách, vychází z právní úpravy Občanského zákoníka.

Každý šperk je naskladněn a garantován počtem 1 ks. Do objednávky je možné zadat i více kusů s tím, že Vám telefonicky dostupnost zboží potvrdíme.

Obchodní podmínky nabývají účinnosti od 7.11.2011.


Reklamační řád

Záruka

Záruční doba činí 24 měsíců, pokud není uvedena u jednotlivého zboží doba delší. Záruční doba začíná od převzetí doručeného zboží kupujícím. V případě reklamovaného zboží v záruční době se záruční lhůta o toho období prodlužuje.

Rozpor s kupní smlouvou

Pokud dodané zboží po převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na odstranění případných vad ze strany prodávajícího a to bezplatně a bez zbytečného odkladu a to podle požadavku kupujícího – buď výměnou zboží nebo jeho opravou. V případě, že tento postup nelze uplatnit, kupující má právo požádat o přiměřenou slevu z ceny předmětu nebo od smlouvy odstoupit.

Kontrola zásilky

Při převzetí zásilky od dopravce doporučujeme spotřebiteli překontrolovat její stav. V případě poškození obalu zásilky dopravcem, je povinností kupujícího sepsat Zápis o škodě ihned v přítomnosti přepravce (zpravidla řidiče) nebo zásilku nepřevzít.

Uplatnění a vyřízení reklamace

V případě, že kupující shledá na zakoupeném výrobku v průběhu záruční doby vadu, má právo na reklamaci. Reklamace musí být provedena písemnou formou, doručenou na adresu prodávajícího a současně musí být spotřebitelem vyplněn reklamační formulář. Dle zákona činí doba pro vyřízení reklamace 30 dní. Součástí vyřízení uznané reklamace se prodávající zavazuje uhradit náklady na zaslání reklamovaného zboží služby cenné psaní viz aktuální ceník České pošty.

Kupující bude informován o převzetí reklamovaného zboží a zahájení reklamačního procesu e-mailem.

Reklamované zboží zašlete včetně kopie záručního listu na uvedenou adresu:

Klenotnictví Nataša Mocková, Lucie Štiková

Kanovnická 2

370 01 České Budějovice

Kontaktní osoba pověřená reklamačním řízením:

Lucie Štiková, sperky@sperky-nm.cz

tel. 737 11 00 33

Reklamaci je možné uplatnit i osobní návštěvou přímo v prodejně Klenotnictví N.Mocková v Kaplici nebo Českých Budějovicích. Zboží zaslané zpět formou dobírky nebude akceptováno a přijmuto.

Reklamaci nelze uznat v těchto případech:

- Jestliže byla kupujícím nesprávně uvedená velikost výrobku – je nutné vždy správně a důkladně změřit velikost viz. Jak správně změřit velikost.

- Výrobek byl zákazníkem mechanicky poškozen tzn. špatným zacházením šperku (deformací, poškrábáním...)

- Výrobek byl upravován třetí osobou např. v jiném klenotnictví/zlatnictví. Tímto zákazník ztrácí veškerý záruční a reklamační servis.

Vždy se prosím s radou/opravou obracejte na prodejce a tímto o záruční a reklamační práva nepřijdete.

Pokud již nastane skutečnost, že prsten či jiný šperk opravdu nesedí, obraťte se prosím přímo na naše Klenotnictví a situaci společně vyřešíme. Každému zákazníkovi se snažíme vždy maximálně vyhovět a to k plné spokojenosti obou stran.


Věrnostní program pro stálé klienty

Zákazníci, kteří využijí opakovaně nákup zboží v našem internetovém obchodě www.SPERKY-NM.cz , mají nárok na využití věrnostního bonusového programu.


 

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

1. Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu sperky@sperky-nm.cz

2. Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

3. Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.

4. U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs .

5. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

6. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.

7. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.

8. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.

9. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.


 

Zpracováváme soubory cookies. Pomáhají nám ke správnému fungování obchodu, k poskytování funkcí sociálních sítí,
personalizaci obsahu a inzerce a k analýzám jeho návštěvnosti. Používáním webu souhlasíte s jejich užitím.